Ik laat al mijn overtuigingen los en wordt een leerling van het leven.

Per dag denkt een mens duizenden gedachten. Een groot deel daarvan zijn herhalingen. Onze gedachten bewegen zich in patronen die in het onbewuste zijn opgeslagen en van daaruit onze houding, ons gedrag en onze keuzes bepalen. Helaas bestaan die gedachtepatronen nogal eens uit negatieve overtuigingen over onszelf. Zoals 'natuurlijk moet mij dat weer overkomen', 'ik ben ook zo onhandig' of 'alles mislukt, ik heb geen vertrouwen meer in mezelf.'

Dan ligt je focus op alles wat niet goed gaat, op klachten, gedrag en problemen, die je telkens weer tracht te analyseren en te begrijpen. Je draait als het ware rond in dezelfde 'gedachtencirkel'. Dit beperkt je veelal in je mogelijkheden en kost veel energie.

In gesprekstherapie werken wij met kortdurende oplossingsgerichte therapie. Je leert focussen op de oplossing van het probleem in plaats van de analyse ervan. Je werkt aan effectieve stappen die je naar de oplossing brengen. Je ontwikkelt een nieuwe manier om naar jezelf en naar je oordelen en overtuigingen ten aanzien van jezelf te kijken. Dit verandert ook je kijk op het probleem of klacht. Je kunt leren om met je gedachten, gevoelens en emoties zodanig om te gaan, dat ze energie geven in plaats van nemen. Hierdoor ben je bijvoorbeeld in staat om je doelen ook echt te bereiken en om met moeilijke situaties voortaan anders om te gaan.

Kortom: anders denken, anders voelen en anders doen.