Marylene

Oorspronkelijk kom ik uit het Noord-Friese deel van Duitsland, tegen de grens met Denemarken. Na mijn studie aan het conservatorium in Hannover, Bonn en Keulen werkte ik in Duitsland als pianiste en pianolerares. De liefde bracht me begin jaren 80 naar Nederland, waar ik moeder werd van twee, inmiddels volwassen, kinderen.

Gaandeweg leidden persoonlijke ervaringen tot het maken van nieuwe keuzes: na een laatste concert gegeven te hebben in Berlijn verkocht ik mijn vleugel om naast moederschap en werk weer te kunnen studeren. Door mijn muziek had ik mensen in hun hart geraakt, nu wilde ik van het podium af en, letterlijk, dichter bij mensen komen. Zodoende volgde ik eind jaren 80 de vierjarige beroepsopleiding tot creatief beeldend therapeut aan de Hogeschool Leiden, waarna ik direct in de psychiatrie aan de slag kon. Daarin kwam mijn focus te liggen op de behandeling van mensen met dissociatieve stoornissen en borderline-problematiek

De ervaringen in de psychiatrie inspireerden mij om meer therapeutisch gereedschap te verzamelen. Daarom volgde ik enkele jaren later de vierjarige post hbo/wo-opleiding integratieve psycho-hypnotherapie volgens Europese normen aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. Daarnaast behaalde ik het ECP (European Certifcate of Psychotherapy), het Europese keurmerk voor psychotherapie. Als therapeut heb ik me vervolgens verder gespecialiseerd in traumabehandeling, psycho-oncologische hulpverlening en de behandeling van vrouwen met ernstig overgewicht.

In 2004 opende ik mijn eigen praktijk Psychoconsult Almere. Al snel groeide deze uit tot een fulltime praktijk, met cliënten uit heel het land.

Als therapeute ontdekte ik hoe de persoonlijke processen van mensen raken aan de processen die ik als pianiste had doorlopen; muziek raakt mensen als de musicus in staat is om a.h.w. boven zichzelf uit te stijgen door zich ondergeschikt te maken aan de muziek. Ook in therapie stijgen mensen vaak boven zichzelf uit door bijv. belemmerende strategieën los te leren laten zodat ze weer kunnen ZIJN wie ze eigenlijk zijn: uniek.

Kwaliteitsbewaking staat in mijn praktijk hoog aangeschreven. Ik beschik over het Europees Certificaat Psychotherapie in de modaliteit integratieve psycho-/ hypnotherapie en volg frequent na- en bijscholingen. Daarnaast werk ik in intervisieverband, geef ik supervisie en ben ik lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT). Tevens sta ik geregistreerd bij de koepelorganisaties RBCZ en NVECP. Deze organisaties werken met een professionele ethische code met bijbehorend klacht- en tuchtrecht (SCAG), waaraan ik mij conformeer.