In de loop van ons leven maken we veel mee en dat vormt ons. We schrijven als het ware ons levensverhaal, waarbij gebeurtenissen, gedachten en overtuigingen een vaste plek krijgen in onze herinnering. We geloven wat we denken en laten het heden hier vaak door bepalen.

Veel mensen geloven dat de problemen in hun leven een weerspiegeling zijn van zichzelf: ‘Ik ben onzeker, ik faal, ik ben zelf schuld als….' Of een weerspiegeling van anderen: ‘Als die ander niet zo vervelend deed was er niets aan de hand…'

Bijzonder is dat veel mensen vooral de negatieve verhalen in hun leven herinneren en in mindere mate de mooie en krachtige. Dit kan een negatief en belemmerend effect hebben op ons leven nu en in de toekomst. Omdat we het gevoel kunnen hebben grip te verliezen, geen invloed op zaken te hebben.

Met behulp van narratieve therapie leer je om stappen te zetten die passen bij wat voor jou belangrijk en kostbaar is en bij wie jij werkelijk wilt zijn. Je ontdekt krachtige facetten in je eigen leven. Deze kunnen meer op de voorgrond komen te staan, waardoor je vanuit een ander perspectief problemen kunt benaderen.

Je leert om betekenisvolle rode draden in je geschiedenis en leven te ervaren, die een basis kunnen zijn voor je verdere stappen.


Narratieve therapie (ontwikkelt door Michael White) is een respectvolle benadering van helpende gesprekken met een sterke focus op kwaliteiten, vaardigheden en waarden.