HypnotherapieTherapeutische hypnose lijkt op een toestand tussen slapen en waken. Het is het beste te vergelijken met dagdromen. Als je in een lichte trance bent, is je aandacht naar binnen gericht en daardoor concentreer je je meer op jezelf, dan op de omgeving. Je lichaam is in deze toestand zo veel mogelijk ontspannen, je geest is echter helder en wakker. We zijn het er ons niet van bewust, maar we beleven in het dagelijks leven vaak tranceachtige toestanden. Bijvoorbeeld tijdens het lezen van een spannend boek, in een boeiend gesprek, kijkend naar een film, in de auto - 'goh, ben ik hier al?' - en vele andere situaties. Deze spontane hypnotische fenomenen kunnen therapeutisch worden ingezet om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

In trance ga je als het ware op reis in jouw binnenwereld en maak je intensief contact met je onbewuste vermogens en krachten. Je volgt je eigen beelden en indrukken en vindt zodoende wegen en oplossingen die op bewust niveau minder of niet toegankelijk waren. Op basis van nieuw verworven inzichten ontwikkel je nieuwe vaardigheden die je effectief kunt inzetten om jouw doel(en) te bereiken.

Hypnotherapie is een gerichte therapie en goed te combineren met andere therapievormen. Tegenwoordig krijgt hypnotherapie in toenemende mate aandacht in verschillende disciplines van de geneeskunde. Niet alleen in de psychotherapie en psychosomatiek, maar ook in de anesthesie, chirurgie, verloskunde, pediatrie, oncologie en tandheelkunde worden de voordelen van hypnotherapie herkend en benut.

In je behandeltraject kan er gewerkt worden met interventies uit de hypnotherapie om een blijvend effect van je veranderingen te waarborgen.